Forfaitaire prijssetting

Wij werken bij voorkeur met een forfaitaire prijssetting alhoewel dat werken op regie basis ook nog een optie is voor specifieke dossiers. In functie van de complexiteit en type onderneming (vennootschap / éénmanszaak) wordt vooraf een tarief afgesproken. Hieronder vind u een overzicht van de gehanteerde tarieven, op deze manier weet U steeds wat de kosten zijn en welke diensten U ervoor in de plaats krijgt.

Voor grotere vennootschappen werken we steeds met een offerte op maat. Het tarief op maat is steeds geldig voor 1 jaar en na deze periode wordt geëvalueerd of dit voldoende is naargelang de groei van de onderneming.

Forfait boekhouding vennootschappen

Basisprijs: 125 euro / maand (indien < 50 aan- en verkoopfacturen / jaar geen toeslag)
+
50-100 facturen (aan- en verkoop): 25 euro / maand
100-200 facturen (aan- en verkoop): 50 euro / maand
200-400 facturen (aan- en verkoop): 75 euro / maand
400+ facturen: op aanvraag
Met personeel: + 25 euro / maand
Met onroerend goed: + 20 euro / maand

Administratie- en sofwarekosten 50 euro / jaar.
Opstartwerkzaamheden: 400 euro + BTW (eerste gesprek + opstellen statuten + opmaak financieel plan + activatie btw & kruispuntbank + aansluiting bestuurders / vennoten), exclusief externe kosten.

Forfait boekhouding éénmanszaken

Basisprijs: 100 euro / kwartaal (indien < 50 aan- en verkoopfacturen / jaar geen toeslag)
+
50-100 facturen (aan- en verkoop): 75 euro / kwartaal
100-200 facturen (aan- en verkoop): 100 euro / kwartaal
200-300 facturen (aan- en verkoop): 125 euro / kwartaal
300-400 facturen (aan- en verkoop): 150 euro / kwartaal
400+ facturen: op aanvraag
Met personeel: + 25 euro / kwartaal
Met btw aangiftes: 25 euro / kwartaal

Administratie- en sofwarekosten 20 euro / jaar.
Opstartwerkzaamheden: 100 euro + BTW (eerste gesprek  activatie btw & kruispuntbank + aansluiting bestuurders / vennoten), exclusief externe kosten.

Alle bovenvermelde prijzen zijn exclusief btw.

Bovenstaande tarieven voor volgende werkzaamheden:

 • Input aan- en verkoopfacturen + (automatische) verwerking bankuittreksels

 • Opmaken en indienen btw aangiftes

 • Opmaak btw listing

 • Opmaken tussentijds resultaat

 • Optimalisatie sociale bijdragen 2x per jaar

 • Opmaken boekhoudkundig resultaat + aangifte vennootschapsbelasting

 • Opmaken aangifte personenbelasting

 • Loonoptimalisatie

 • 1x bespreking ter plaatse of digitaal

 • E-mail, telefoons, facebook chat

 • Nieuwsupdates via facebook pagina

 • Persoonlijke aanpak en direct contact met dezelfde persoon

Exclusief overschrijding bovenstaande limieten + speciale opdrachten: adreswijziging, controle belastingen, opstart onderneming, begeleiding overname, opmaak financieel plan / tussentijds resultaat en andere speciale opdrachten

Voorbeeld offerte 1

Hendrik, een IT consultant, wil een BVBA oprichten. Wij doen de opstart van A tot Z. De erelonen voor de opstart bedragen hiervoor gemiddeld 400 euro exclusief btw, dit is voor het kennismakingsgesprek, opmaken financieel plan, contact met notaris, opstart KBO + BTW + sociaal verzekeringsfonds.
Voor de taken zoals hierboven besproken werd een forfait toegepast van 200 euro / maand exclusief btw. Er werd rekening gehouden met +- 200 aankoopfacturen / jaar en 20 verkoopfacturen / jaar.

Voorbeeld offerte 2

Melissa, een advocate die werkt via een éénmanszaak, heeft op jaarbasis ongeveer 150 aankoopfacturen en 30 verkoopfacturen. Zij werkt deels in onder aanneming voor een ander kantoor en heeft deels eigen cliënteel. Voor de taken zoals hierboven besproken werd een forfait toegepast van 200 euro / kwartaal exclusief btw.

Wenst u een vrijblijvend afspraak / offerte?

Maak uw afspraak