Hoe start ik op?

Bij de opstart als zelfstandige éénmanszaak of vennootschap komt er vaak heel wat kijken. Niet enkel de administratieve rompslomp maar ook dien je goed na te denken over de activiteit die je wil uitoefenen.

Wat komt er kijken bij het starten van mijn zaak?

Eenmanszaak Venootschap met beperkte aansprakelijkheid Venootschap zonder beperkte aansprankelijkheid
1) Opmaken statuten X X
2) Verlijden oprichtingsakte notaris X
3) Aanvragen ondernemingsnummer via kruispuntdatabank X X X
4) Aanvraag BTW nummer X X X
5) Aansluiting sociaal verzekeringsfonds X X X
6) Aanvraag vergunning (indien nodig) X X X
7) Aanvraag beroepsbekwaamheid (indien nodig) X X X
8) Aanvragen bankrekeningen X* X X

* Is niet verplicht bij een éénmanszaak, maar wel sterk aangeraden

Opmaak statuten

Iedere vennootschap dient bij de start statuten op te maken waar de basisgegevens zoals naam, maatschappelijke zetel, doel dienen vermeld te worden, maar ook aanvullende afspraken kunnen hierin worden gezet. Wij gaan op maat kijken samen met u (zie stap 2 bij vraagstelling hoe start ik op?) wat er allemaal in de statuten moet vermeld worden.
Afhankelijk van het type vennootschap (beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid) moet de oprichting via een notaris verlopen. Wij verzorgen ook steeds het contact met de notaris zodat alles klaargemaakt wordt tegen dat de akte verleden wordt.

Verlijden oprichtingsakte notaris

Voor vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid (bvb. BVBA, NV, ..) dient de oprichting te gebeuren via notariële akte. Naast het voorleggen van een financieel plan dien je ook een geblokkeerde bankrekening te openen. Na het verlijden van de akte wordt deze vrijgegeven en kan je over het oprichtingskapitaal beschikken.

Aanvraag ondernemingsnummer via de kruispuntbank

Voor elk bedrijf dient er een ondernemingsnummer aangevraagd te worden, dit kan via verschillende ondernemingsloketten zoals Zenito, Acerta, Securex, etc. Hierbij wordt je ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl) en wordt allerlei informatie toegevoegd over uw onderneming, het is de basis van uw zaak. Het standaardtarief voor 2019 is 88,50 euro dat dient betaald te worden aan de ondernemingsloketten.
Wij verzorgen meestal deze aanvraag online voor u.

Aanvraag BTW nummer

Naast het ondernemingsnummer moet iedereen (niet btw plichtig dus ook) een registratie doen bij het btw kantoor waaronder men valt. In de praktijk is het btw nummer hetzelfde als het ondernemingsnummer.
Afhankelijk van de activiteit die u uitoefent zal U dan btw plichtig zijn met de nodige verplichtingen.

Aanvraag sociaal verzekeringsfonds

Deze aanvraag hangt normaal gezien samen met de aanvraag van het ondernemingsnummer. Je dient je uiterlijk vanaf de startdatum van uw zaak aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds in bij- of hoofdberoep. Het onderscheid bij- of hoofdberoep is belangrijk voor o.a. de opbouw van uw sociale rechten en de hoogte van het minimumbedrag dat je moet betalen.

Aanvraag vergunningen (indien nodig)

Samen met de aanvraag van het ondernemingsnummer kan je de nodige vergunningen aanvragen. Dit kan o.a. zijn: FAVV, sabam, serveren alcoholische dranken, etc.

Beroepsbekwaamheid en bedrijfsbeheer

Het bedrijfsbeheer is voor inschrijvingen in de kruispuntbank vanaf september 2018 niet meer nodig.
De beroepsbekwaamheid is vanaf 01/01/2019 afgeschaft voor de meeste beroepen. Daarnaast zijn er wel nog een aantal gereglementeerde beroepen zoals boekhouder, advocaat, notaris, vastgoedmakelaar, architecten, etc.

Wat zijn de initiatieven voor starters?

Verlaagde sociale bijdrage

https://www.ikbenzelfstandige.be/infobank/nieuws/starterskorting-voor-zelfstandigen-vanaf-1-april-2018-1
Wanneer u start in hoofdberoep en de verdiensten liggen in het 1ste jaar laag, kan u rekenen op een verlaagd bedrag aan sociale bijdragen.

Startersubsidies

https://stad.gent/werken-ondernemen/producten/starterscontract
Sommige steden zoals Stad Gent geven subsidies aan startende ondernemingen

Vragen, plannen of inovatief idee?

Wenst u een vrijblijvend afspraak / offerte?

Maak uw afspraak